Schrijfstijl en fragmenten

 
Jack besteedt in zijn werk aandacht aan meerdere aspecten en onderscheidt zich hiermee van veel andere auteurs. Hieronder een aantal aspecten, met daarbij een toelichting van Jack én vergezeld door een fragment als voorbeeld.
Spanning
Jack
: ‘Een Fantasy bestaat ‘natuurlijk’ ook uit spannende acties; uiteraard staan die erin. Maar een aaneenschakeling van oorlogen en gevechten geeft geen compleet boek, vandaar dat ik mijn verhalen verrijk met de hieronder genoemde andere aspecten! Maar goed: spanning hoort er zeker bij zoals in het fragment is te lezen!’
Fragment: Met een klap smakte T’orkh tegen de grond. Een woest grauwende gestalte stortte zich op hem. Nam hem in een ijzeren greep. Een angstaanjagende goor stinkende muil vol blikkerende tanden schoot op zijn keel af. Blinde paniek kwam in zijn hulpeloze situatie bij hem op toen hij geen kant uit kon.
Bijna gelijktijdig sprong een tweede gedaante te voorschijn, gewapend met een mes. T’orkh voelde de hete adem van de Onax al bij zijn keel, toen het mes met kracht naar beneden werd gedreven …… rechtstreeks in de nek van het monster.
Hoewel het mes grotendeels afschramde op de keiharde nekspieren van de Onax, deden de pijn en de verrassing de Onax overeind schieten. Het was voldoende voor T’orkh om zich uit de greep van het monster los te rukken en weg te rollen. Het kostte hem een stuk vel van zijn arm en heel even was hij buiten het bereik van de Onax.
De Onax, razend dat zijn verrassingsaanval was mislukt en gepijnigd door de messteek in zijn nek, draaide zich om naar zijn aanvaller en haalde furieus uit met zijn klauwen.
Emotie en Karakterontwikkeling
Jack
: ‘Hoofdpersonen maken ineens ‘iets’ mee. Het lijkt mij logisch dat zoiets wat met je doet. Het doden van een medemens of het verlies van een dierbare naaste gaat je toch niet in je koude kleren zitten? Wordt je karakter niet mede beïnvloed door emoties?’
Fragment: Ze liep bijna wankelend verder. Een angstig en zwart voorgevoel hing om haar heen en kneep haar ademhaling af. Haar oog viel op nog een gestalte, lang, vrouwelijk, onnatuurlijk en langgerekt op de grond liggend. Ze deinsde een halve stap achterwaarts. Hapte naar lucht. Rug- en nekspieren spanden zich. Haar ogen sperden zich wijd open. Borstspieren verkrampten.
Met een door merg en been slakende kreet stortte ze zich naar voren, viel op haar knieën, draaide de gestalte voorzichtig om. En ze begon te gillen. Een hoge stem. Een staccato van maar twee woorden. ‘Móeder … néé!, Móeder … néé!, Móeder … néé!’ Met daar tussen door een gierend ademhalen en een zo heftig intens gesnik dat het T’orkh op zijn plaats deed verstijven.
Gelijkwaardigheid
Jack
: ‘Mannelijke auteurs schrijven verhalen met mannen als hoofdpersoon en vrouwelijke auteurs over vrouwen als hoofdpersoon. Waarom zouden mannen en vrouwen niet beiden de hoofdpersonen kunnen zijn in een verhaal? En waarom zou je de traditionele rollen niet loslaten en zowel mannen als vrouwen dezelfde vaardigheden geven?’
Fragment: Een nieuwkomer met wapperend rood haar schoot tussen de bomen vandaan. “Ellendeling!” siste ze razend tegen Hagil, die krimpend van pijn alleen maar naar haar kon kijken. “Je dacht toch niet dat je ongestraft aan de gang kon blijven, hé?” Met een venijnige slag van haar boog sloeg ze hem tegen de grond. Onzichtbaar voor haar trok Hagil een mes, terwijl hij deed alsof hij wegkroop. Dan rolde hij onverwacht om en het mes flitste naar Deireth. Het miste haar op een haar na. Met haat in haar ogen greep ze in de buidel aan haar heup, haalde een klein flesje tevoorschijn en smeet dat op de grond voor Hagil kapot. Onmiddellijk steeg een vettige gele walm op, die …
Omgeving
Jack
: ‘Wanneer je een goed boek leest zie je een film voor je. En een film bestaat uit beeld, geluid en beweging; dus dan weet ik wat te doen…’
Fragment: Het gebladerde onderbrak het licht grotendeels, waardoor ontelbare bundeltjes licht het woud een sprookjesachtig aanzien gaven. De bundeltjes licht ketsten af op groene, gele en rood gekleurde bladeren, ze beschenen de donkerbruingroen gekleurde stammen, wortels en het groene mos. De lichte wind deed de boomtoppen en het gebladerde licht heen en weer zwaaien. Het woud lichtte daardoor op als een inferno van gele, rode, groene en gouden stralen. Flarden van een dunne waterdamp zweefden laag over de grond en wervelden af en toe rond of omhoog als in een vertraagd tempo. Struiken en bomen leken daardoor in de lucht te zweven. Het geritsel van wegschietende insecten was hoorbaar. Dieren waren niet zichtbaar, gewaarschuwd als die waren door het geluid van het stevig doorstappende gezelschap.
Levensomstandigheden
Jack
: ‘Ook helden moeten aan eten zien te komen, zich wassen, kleren verschonen; in veel boeken is dat blijkbaar niet nodig?’
Fragment: Tmara, bezorgd en vrolijk tegelijk, stond het verse brood in te pakken, dat die nacht in de oven was gedaan. Zoals ze daar in de weer was, met haar ranke figuur, lange zwarte haar en fijn gezichtje, begreep hij deksels goed waarom zijn vriend zo met haar optrok. Naast haar stonden Triki en Deandrea in de pannen te roeren, waaruit de geur kwam die hem hongerig had doen ontwaken. Op haar gezicht zag hij nog wat krassen en blauwe plekken. Haar linkeronderbeen was ingezwachteld vanwege een lichte kneuzing die ze had opgelopen bij haar zwerftocht door het woud. Het verfrissende bad dat ze allemaal hadden genomen en de schone kleren die ze de avond daarvoor hadden opgezocht, hadden haar duidelijk goed gedaan ondanks de korte nachtrust die ze had genoten.
 Clifhangers
Jack
: ‘Kronieken van Nieuwe Aarde beslaat drie delen. In grote lijnen weet ik ‘ongeveer’ de inhoud. Clifhangers of bruggetjes voor later om lezers te boeien en te binden horen daarbij.’
Fragment: Laatste gedachten schieten door mijn hoofd. Terug naar de donkere tijd van het barbarisme. De LabSchepper heeft de macht gekregen waar hij naar verlangt. Tegen een prijs waarvan ik nooit had verwacht dat hij die daar voor over zou hebben. De totale vernietiging van de metropolissen met daarin hun eigen tegen de burgerbevolking vechtende soldaten en handlangers. Deze prijs is hoog. Te hoog. Zelfs voor hem. En daar zal hij achter komen.