Geografie

 
Nieuwe Aarde
De overeenkomsten tussen flora en fauna van de Aarde en deze planeet, Nieuwe Aarde, zijn frappant. Oceaan, rivieren, meren, bergen, bossen, grasvlakten, planteneters, vleeseters, vogels en insecten zijn er allemaal. De evolutie heeft echter op details andere wegen ingeslagen, een handje geholpen door het gunstige klimaat van voortdurend zonlicht en een overvloed aan water. Oceanen zijn dieper en bergketens zijn hoger. Bomen worden veel ouder, groeien sneller en er komen ondoordringbare wouden voor met reuzen van honderden meters hoog. Veel dieren zijn nog onbekend. Mensen en Vealcqen zijn in verhouding tot de omvang van de planeet zo gering, dat nog regelmatig nieuwe diersoorten worden ontdekt. Er is één groot verschil. Primaten zijn nooit op Nieuwe Aarde aangetroffen. Daar is de evolutie niet parallel in geweest. Nieuwe Aarde beschikt over een maagdelijke Noord- en Zuidpool dat nog nauwelijks is verkend. Er is slechts één continent dat rond de evenaar ligt. Seizoenen kent de planeet niet.
Patago, Het deel van het continent van Nieuwe Aarde dat het meest is gekoloniseerd heet Patago.
Brah-Loo, In een uithoek Patago, op de grensovergang van een reusachtig woud naar een immens gebergte ligt een smalle kloof, die naar een tientallen kilometers grote vallei leidt. De vallei en kloof zijn in vervlogen tijden ontstaan. De vallei heeft een zo uitgeholde vorm, dat vanuit de lucht bezien de vallei nauwelijks zichtbaar is door de overhellende berghellingen. Hier is de stad van de Vealcqen gebouwd: Brah-Loo.
Cadiv, Groot jagersdorp in Oval-Lath. Geboorteplaats van Triki, Tmara, Deandrea.
Carnishar, Vesting aan zee dat de Piraten van Carnishar gebruiken als uitvalsbasis. Genoemd naar de enorme vissoort die op Nieuwe Aarde voorkomt.
Delta, Een metropool dat ten tijde van de Grote Vernietiging met de grond gelijk is gemaakt.
Eanna, Het centrum van Oval-Citá.
Gi-ae, Onherbergzaam dorp waar de Cy’Rissen woonden tot ze om onverklaarbare reden plotsklaps van de aardbodem verdwenen.
Kroo, Een volk in Delta dat bestaat uit misbaksels van de experimenten die de Duivel des Doods toepast op mensen.
Magis, Hoofdstad van Oval-Magis. Hier wordt het jaarlijkse Festival van Magis georganiseerd.
Maistro-Stad, De grootste en technologisch meest ontwikkelde stad. Hier wonen de Maistro’s die de andere steden en landen beschermen tegen de Scytharen in ruil voor een schatting.
Ronout, Mijnwerkersdorp in Oval-Lath. Geboortedorp van Brocq.
Xork, Een van de grotere dorpen van Oval-Lath dat leeft van visvangst, jacht en landbouw.
Yildiç, Belangrijke stad in Oval-Magis.
Zinnon, Bergdorp in Oval-Lath waar vooral mijnwerkers wonen. Ligt vlak bij de Duivelsberg waar in een grottenstelsel de Ghor leven. Hier zijn ook inscripties en beelden gevonden van een oud inheems ras.
Torintië, De enige metropool die de Grote Vernietiging heeft doorstaan. Fabrieken verpesten de atmosfeer en op landbouwgebieden wordt roofbouw gepleegd.
Oval landen
In Patago liggen meerdere kleine landen omringd door een muur van Diamital die barbaren buiten houden en inwoners binnen. De Maistro’s claimen dat zij de landen hebben gesticht om de inwoners te beschermen tegen de Scytharen. Er zijn redenen om aan te nemen dat dit (deels) niet waar is.
Oval-Lantis, Dit land ligt deel op land en deels in zee. De muur sluit een reusachtige baai af waarin vele vissoorten leven. Oval-Lantisanen leven zowel op land als op zee.
Oval- Citá, Het restant van het vlaggenschip van de Armada dat is geland op Nieuwe Aarde en waar de nakomelingen van de bemanning in leven worden gehouden dor Inanna, hun Priesteres.
Oval-Lath, Hier leven jagers en boeren in een ijzeren tijdperk in een vreedzame symbiose met de natuur. Veel van hen beschikken over meer dan gemiddeld sterke fysieke eigenschappen. Als de Doembrenger binnenvalt en een deel van de bevolking wordt gedwongen te vechten tegen de aanvallers, ontstaat tweespalt. Sharinia besluit daarom tot een vrijwillige ballingschap, ook wel bekend staand als de Uittocht. Een ieder die met haar meegaat, wordt onderdeel van de Horde.
Oval-Magis, Een land dat is teruggevallen naar de Middeleeuwen en waar ridders en magiërs de dienst uitmaken. De Opperste Magiër, heerser van Oval-Magis, wordt jaarlijks gekozen op het Festival van Magis. In dit land ligt de Streek Waar Het Verwachte Anders Is En Het Onverwachte Niet Altijd Is Wat Je Verwacht.
Vealcqen en Wealcqen
Twee zusterplaneten, gelegen in het Osiriskwadrant. Beide planeten zijn gekoloniseerd door de Armada toen die op weg was naar Nieuwe Aarde.
Rivieren
Tsje-Yãng, De grootste rivier van Patago, liggend in Oval-Magis. Hier raakte Rolauth zijn geheugen tijdelijk kwijt toen hij samen met vrienden uit Oval-Lath op zoek was naar de ontvoerde ouders van Tmara.
Eloir en de Asi, Twee rivieren aan de westkant van Patago. In het grensgebied voegen ze zich samen waar ze met donderend geraas in de Kloof der Diepte verdwijnen. Hier wordt de strijd tussen de Talpidaes en de Zuloes beslecht.