Hoofdpersonen

 
Om  de lezer een handje te helpen bij het visualiseren van het verhaal in Kronieken van Nieuwe Aarde, staan hieronder enige van de hoofdpersonen , gevisualiseerd met illustraties van Jos Weijmer. Daarna volgen alle hoofdpersonen, deels geordend op het land waar ze uit afkomstig zijn.
Tmara en T’orkh (Oval-Lathanen)
De Doembrenger met enige Spi-Borghs
Rolauth de Cy’Ris, Deireth uit Dorintië en Kinnon de Vealcq
Oval-Lath, het land dat in het ijzeren tijdperk verkeert en waar mens en natuur in harmonie samenleven tot de Doembrenger invalt.
Tmara, Een jonge jaagster met meer dan ontwikkelde zintuigen.
Deandrea, Vriendin van Tmara. Ook zij beschikt over zeer verfijnd gehoor-, zicht-, en reukvermogen.
T’orkh, Jager uit Oval-Lath. Vriend van Tmara. Pupil van Sharinia en Triki.
Brocq, Mijnwerker leerling op het Instituut. Bevriend met T’orkh, Tmara en Deandrea.
Triki, Mentor aan het Instituut van Oval-Lath.
Sharinia, Mentor-Ix van Oval-Lath.
Cathay, De moeder van Tmara.
Sahir, De vader van Tmara.
Fay, De moeder van Deandrea, die vermoord is door huursoldaten van de Doembrenger bij zijn inval van Oval-Lath.
Harix, Dorpsoudste van Zinnon. Bij dit dorp leed Gruon met een van de legeronderdelen van de Doembrenger zijn nederlaag ten tijde van de inval in Oval-Lath.
Ulkazar, Een mentor uit Oval-Lath die zijn land verraadde aan de Doembrenger.
Torintië, Stad vol zware industrie waar de Aardse geschiedenis zich herhaalt en dat bukt onder de dictatuur van de Helleiter.
Deireth, Ballinge uit Torintië die hulp zocht bij Oval-Lath voor haar geboortestad dat zwaar zucht onder een dictatuur
Helleiter, Goebler is de Helleiter van Torintië. Met onmenselijke wreedheid handhaaft hij zijn dictatuur. Het met plezier martelen van mensen zit in zijn genen.
Arleena, Maîtresse en slachtoffer van de Helleiter.
Oval-Lantis, Land dat deel in de zee ligt en waar mensen leven die zowel op land als in zee kunnen leven.
Neptus, Zeekoning van zijn land en zee.
Sanja, Mentor-Ix van Oval-Lantis.
Rurda, De pleegzoon van Neptus.
Njandji, Vriendin van Rurda die zeer nieuwsgierig is naar het leven buiten haar land.
Oval-Magis, Het middeleeuwse land waar ridders en magiërs heersen.
B’adkcaj, Een zwarte Magiër. Voormalig Magiër van Yildiç en uit op wraak op Lucinda die zijn rol in een eerlijke tweestrijd heeft overgenomen. Spant samen met de Doembrenger.
Lucinda, Zij is de nieuwe Hoftovenares van Yildiç en wordt zelfs de Opperste Magiër.
Yarta, Prinses van Yildiç, een middeleeuws stadje in Oval-Magis en vriendin van Lucinda.
Cërystal en Janus, Twee magische schepseltjes die betoverd zijn door B’adkcaj.
Brah-Loo, de verborgen stad van de Vealcqen.
De Vealcqen Kylannii, Kinnong, Yarp, Ral en Greb worden vrienden van Tmara en Deandrea. Samen beleven zij de nodige avonturen die niet een ieder van hen overleeft.
Maistro-Stad, De hoofdstad van de Maistro’s waar de LabSchepper vanuit de Tombe Des Doods al bijna duizend jaar regeert en zijn Doel nastreeft.
Doembrenger (Axl), Een afvallige Maistro die verteerd door haat en ten koste van alles de LabSchepper wil vernietigen.
LabSchepper (Carl), De super wetenschapper voor wie elk middel zijn Doel heiligt.
Loker, een sympathieke Maistro die de kant van Oval-Lantis kiest als zijn superieur Strang dat land aanvalt.
Strang, De legeraanvoerder die Oval-Lantis aanviel waarbij Neptus zijn garnizoen vernietigde.
Oval-Citá, Stad of vlaggeschip van de Armada waarmee Nieuwe Aarde is gekoloniseerd?
Ensi, De dochter (of een kloon?) van Inanna
Inanna, de Hogepriesteres van Oval-Citá.
 
Cy’Ris, In aardse sagen en legenden werd al gerept over Cy’Rissen. Benamingen als reus en bigfoot waren populaire benamingen. Pas bij de Grote Verhuizingen maakten zij hun werkelijke bestaan kenbaar. Of dit ook een fantasie is, is onbekend.
Sacten, Een barbaars, nomadisch  volk dat leeft van plunderen en roven.
Kron de Krankzinnige, Aanvoerder van de Sacten, een stam van roofzuchtige barbaren die meedogenloos elk dorp plunderen dat op hun weg ligt.
Gesp, Een kwelgeest die Kron al treitert sinds hij zijn moeder, zusje en vader heeft vermoord.
Leetun, De tweede onafhankelijke kwelgeest, die naast het treiteren van Kron ook regelmatig Gesp in de haren vliegt. Net als bij Gesp lukt het Kron niet om zich van deze twee te verlossen.
Zuloes, Een volk dat leeft in een bos midden op de steppe aan de grens van Patago.
Chaka-San, De koning van de Zuloes
Talpidaes, Een mol-achtig soort mens dat door de LabSchepper is geschapen om de Zuloes te terroriseren toen zij niet meer schatting wilden betaalden.
Meesters van Holle Aarde, Een reptielachtig soort ras, in cryogene status, verborgen in de oude kamers van een vulkaan op de Zuidpool.
De LabSchepper en zijn Discipelen
Carl, De LabSchepper zelf. Een wetenschapper wiens moreel lager is dan van wie dan ook; elk middel heiligt zijn doel waar hij zelfs zijn vrouw en kinderen voor wil opofferen. Behept met een hoog IQ en een onuitputtelijk banksaldo.
Neptus, Een zeebioloog die de oplossing voor de voedseltekorten op Aarde zocht door te proberen mensen aan te passen aan het leven in water. Bedrogen door de ongeduldige LabSchepper.
Noa, Een biologe die flora en fauna wil verbeteren. Oorspronkelijk om hongersnood op te lossen maar doel en middel wisselden in de loop van de tijd in volgorde en het werd een obsessie.
Antara-ël, Vrouw van Carl. Onderzoekster van DNA en de mogelijkheden die nanobots bieden om mensen immuun te maken voor ziekten. Ook bekend als Nemsis, de wreekster op de LabSchepper.
Duivel des doods, Jozef Teufelenge. Door de LabSchepper gekloond uit de DNA van een misdadige oorlogsarts. Even gewetenloos als de LabSchepper manipuleert hij DNA van mensen en dieren om gewelddadige oorlogsmachines te creëren. Zijn laboratorium, abattoir zou een passender naam zijn, ligt verscholen onder Delta en wordt ook wel de Nachtmerrie van Delta genoemd.
 Rolauth, Bijgenaamd de Reus. Onderzoeker van DNA en RNA. De LabSchepper heeft de experimentele medicijnen van meerdere van zijn Discipelen toegepast op Rolauth en Neptus. Hun bijzondere krachten zijn tegelijkertijd hun grote vloek.
Tovenaar van Carnishar, Dr Gruzer, een Afrikaan, die vervolgd is op Aarde voor hekserij en zich bezighield met onder andere helderwetendheid. Heeft zijn eigen land gesticht dat hij bedruipt met piraterij.
Pact der Waanzin, Samenwerkende legers van Kron de Krankzinnige, Strang de waanzinnig geworden Maistro, de Doembrenger en Noa de wetenschapster uit de Broedplaats onder Torintië.