Begrippen

 
Armada, De vloot van ruimteschepen waarmee de Aarde werd verlaten toen deze bijna geheel uitgemergeld was en nagenoeg onbewoonbaar was geworden.
Bereik, Een door natuurkrachten gevoede geestesgesteldheid waarmee de geesten van andere mensen binnengedrongen kan worden om daar herinneringen en ervaringen te manipuleren.
Blauwe Ster, Magisch artefact, verstopt in de scepter van de koning van Yildiç.
Boek der Wond’re Spreuken, Dagboek van de Tweede Opperste Magiër, vol met magische spreuken in de vorm van orakelse tekst dat het toepassen ervan erg lastig maakt en waarbij veelal de Blauwe Ster nodig is.
Broedplaats, Een enorm laboratorium verborgen onder Torintië. Hier experimenteert Noa, een voormalig Discipel van de LabSchepper, met DNA om dieren en planten te perfectioneren.
Diamital, Een materiaal waarvan de legering onbekend is. De voorouders van de Maistro’s beschikten over machines om hiermee naadloos muren en wegen te bouwen.
Pandemonium des Doods, Na het overbevolkt raken van de Aarde uitmondend in hongersnood, oorlogen om de laatste bewoonbare gebieden en bittere gevechten om voedsel, ertsen en water, sloeg een onbekend virus – het Pandemonium des Doods – toe en roeide een groot deel van de mensheid uit vlak voor de Armada vertrok naar Nieuwe Aarde.
Festival van Magis, Jaarlijks feest in Oval-Magis waar via wedstrijden de Kampioen der Kampioenen en de Opper Magiër worden gekozen.
SaÆvanès, Een virus dat huis heeft gehouden op Wealcqen, de zusterplaneet van Vealcqen. Het heeft nagenoeg de gehele bevolking van meer dan tweehonderd en elf miljoen zielen in de hoofdstad SaÆvanès binnen twee weken uitgeroeid. De ziekte is daarna net zo snel weer verdwenen als het opgekomen was. De bron is nooit ontdekt, een geneesmiddel ook niet.
Schatting, De bijdrage aan de Maistro’s voor hun strijd tegen de Scytharen, bestaande uit voedsel, en mensen om hen te dienen.
Speerpind, Een soort speer met een drietandig uiteinde dat veelal voor visvangst gebruikt wordt.
Voorzicht, Een eigenschap waar een enkeling uit Oval-Lath mee behept is. Het geeft een blik in de mogelijke toekomst.